Routestructuur Zuid-Limburg

Mountainbiken in Zuid-Limburg = 250 km aan aantrekkelijke mountainbikeroutes!

In het Zuid-Limburgse Heuvelland liggen 8 bewegwijzerde mountainbikeroutes met een totale lengte van 250 kilometer. De routes zijn door verbindingsstukken aan elkaar gekoppeld, zodat een netwerk ontstaat dat het hele Heuvelland bestrijkt. Het is dus mogelijk om het hele Heuvelland per mountainbike te ontdekken. De routes zijn aantrekkelijk voor zowel beginners als gevorderden en zijn aangelegd door de aantrekkelijkste gebieden van het Heuvelland. Deze netwerkstructuur is uniek in Nederland.

Respect voor wandelaars

Het Heuvelland is een aantrekkelijk wandelgebied. Moutainbikers op smalle wandelpaden zijn vaak een bron van irritatie voor wandelaars. De mountainbike routes lopen daarom zoveel mogelijk over niet-wandelpaden. Toch zijn in het Heuvelland zoveel wandelpaden, dat het niet te vermijden is om mountainbikeroutes deels ermee samen te laten lopen. Daar waar dat zo is, zijn de paden breed genoeg om beide groepen recreanten de ruimte te geven. Steile afdalingen op wandelpaden zijn vermeden. De routes zijn vanwege de eenduidigheid en veiligheid naar één richting bewegwijzerd: rechtsom.

Respect voor de natuur

De natuur in het Heuvelland is bijzonder. Nergens in Nederland is de afwisseling in het landschap groter. Plateaus, riviertjes, diepe dalen, graslanden en hellingbossen en kalk-, löss- en mergelondergrond zijn kenmerkend. In het bijzondere landschap leven ook bijzondere dieren zoals de hamster, das, vleermuis en wijngaardslak dassen bijvoorbeeld zijn dol op hellingen om daarin burchten te bouwen.
Hellingen en verschillen in ondergrond zijn ook bijzonder interessant voor mountainbikers. De routes zijn zo gesitueerd, dat de mountainbiker voldoende aan zijn trekken komt, maar dat de meest kwetsbare ondergrond, bossen en natuurgebieden gespaard blijven. Het is belangrijk dat de mountainbiker in het Heuvelland beseft dat het een voorrecht is om in zo'n landschap te mogen fietsen. Wijk niet af van de routes en rij nooit door vegetaties!

Routekaart

Van dit netwerk is een overzichtsroutekaart te koop bij ons centrum in Gulpen à € 6,95. De kaart geeft een volledig overzicht van het netwerk van routes. Verder geeft de kaart informatie over de aard en de moeilijkheidsgraad van de routes.

Startplaatsen en bewegwijzering

De routes zijn allemaal rechtsom bewegwijzerd met bordjes met daarop de internationale bewegwijzeringtekens voor mountainbiken. Er zijn meerdere startplaatsen per route met voldoende parkeermogelijkheden. De startplaatsen worden aangeduid met informatiepanelen. De routes zijn aangelegd i.s.m. de plaatselijke mountainbikeclubs.

Voor de deur van ons centrum start de Gulpenroute. Deze route is 25 km en staat hoog in de top 10 van de Nederlandse mountainbike routes. Voor meer informatie en een GPS-track van deze route klik hier. Verder zijn een aantal andere mountainbikeroutes snel en makkelijk vanuit ons centrum bereikbaar.

9 gulden regels voor harmonieuze recreatie

  1. Toon respect voor de natuur: vermijd kwetsbare natuurgebieden en rijd alleen op aangegeven routes. 
  2. Wandelaars en andere recreanten hebben altijd voorrang. 
  3. Waarschuw uw mederecreanten tijdig met uw fietsbel (fietsbel verplicht). Rem rustig af wanneer wandelaars en andere mederecreanten naderen, groet vriendelijk en passeer. 
  4. Rijd stapvoets achter elkaar voorbij wandelaars en mederecreanten. 
  5. Voor uw eigen veiligheid: draag altijd een valhelm en mountainbike niet alleen. 
  6. Denk en kijk vooruit (let op onverwachte obstakels zoals takken, glibberige stenen/boomwortels etcetera). 
  7. Maak geen nieuwe paden buiten de routes. 
  8. Kies om te mountainbiken de stillere periodes uit. 
  9. Laat niet als dank voor aangenaam verpozen…